Isteni irgalmasság vasárnapja

A jelet bemutatja: Nagy Sándor
Húsvét 2. vasárnapja, fehérvasárnapnak is mondjuk.

Húsvétvasárnap

A jelet bemutatja: Nagy Sándor
Húsvétvasárnap: Resurrexit vasárnap (lat. Dominica Paschalis, Dominica Resurrectionis, Dominica Sancta): a föltámadás vasárnapja, a liturgikus év legnagyobb ünnepe.

Nagypéntek

A jelet bemutatja: Nagy Sándorné
Nagypéntek: az evangéliumokban Jézus szenvedésének, halálának és temetésének napja, a liturgiában a húsvéti szent háromnap második napja.

Utolsó vacsora

A jelet bemutatja: Popovics Zoltán
Utolsó vacsora: Jézus és apostolainak vacsorája a Coenaculumban (= Utolsó vacsora terme) szenvedésének előestéjén. – Az utolsó vacsora a zsidó húsvét ünnepi vacsorája volt, melyet Jézus mint örök főpap az első szentmisévé tett.

Nagyhét

A jelet bemutatja: Nagy Sándorné
Nagyhét: a nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól nagyszombatig. Napjai: nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda és a húsvéti szent háromnap.

Virágvasárnap

A jelet bemutatja: Nagy Sándorné
Virágvasárnap: a nagyhét első napja. Leggyakoribb neve: ‘a pálmaágak vasárnapja’, az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulására utal. Azokon a területeken, ahol nincs pálmafa, használatos a virágvasárnap név, mely zöldellő v. virágzó, Magyarországon a legkorábban virágzó fűzfaágakra utal (barka, barkaszentelés).

Megszakítás